Přijďte na Den Vltavy a plavte se po Vltavě zdarma

Příchod jara můžete oslavit ve velkém stylu. Vševltavský spolek organizuje v neděli 17. března již 5. ročník Dne Vltavy s bohatým programem. Hlavním lákadlem je možnost plavby velkými i malými loděmi zdarma. Dále je na programu den otevřených dveří Veslařského klubu Slavia, nezapomenutelné vodnické hrátky nad hladinou, kapelu Matyldu – písně plavební, volný vstup do Muzea Karlova mostu. První velké lodě vyplouvají jíž v 9 hod a pak v pravidelných intervalech až do odpoledne.  

Jízdní řád velkých výletních lodí:
(velká písmena značí umístění přístavišť na mapkách)

A) Czech Boat – Přístaviště Na Františku,nástupiště č. 16
Časy vyplutí: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 h
(délka plavby 45 minut)
A) Maria – Přístaviště Na Františku,nástupiště č. 16
Časy vyplutí: 10:00, 14:00 h
(délka plavby 45 minut)
B) Classic River – Přístaviště Na Františku, nástupiště č. 17
Časy vyplutí: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 h
(délka plavby 45 minut)
C) Slapy – Přístaviště Na Františku – nástupiště č. 18
Časy vyplutí: 9:00, 10:00, 11:00 h
(délka plavby 45 minut)
F) Bachsaibling – Přístaviště Malostranské lodě
Časy vyplutí: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 h
(délka plavby 20 minut)
H) Salónní rychloloď Nepomuk, Přístaviště Four Seasons – Platnéřská 191/2
Časy vyplutí: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 h
(délka plavby 45 minut)
N) Fidelio – Z přístaviště Výtoň (u limnigrafu), směrem k (H) – přístavišti Four Seasons
Čas vyplutí: 11:00 h
(délka plavby 45 minut)
Z přístaviště Four Seasons (H), opět na přístaviště Four Seasons
Časy vyplutí: 12:30, 13:30 h
(délka plavby 45 minut)
Z přístaviště Four Seasons (H) směrem Výtoň (N)
Čas vyplutí: 14:30 h (délka plavby 45 minut)
Rezervace na tel.: 727 957 602
O) Explorer – Náplavka Rašínovo nábřeží
Časy vyplutí: 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 h
(délka plavby 30 minut)
Možnost vyzkoušet si řízení lodě

Umístění přístavišť
Náplavka Na Františku
A) Nástupiště 16 –
loď Czech Boat, Maria
B) Nástupiště 17 – loď Classic River
C) Nástupiště 18 – loď Slapy
D) Hippocampus – potápěči, informační stánek TCP, Český hydrometeorologický ústav

Vltavské údolí
E) Ú vaziště č. 15 - Rybáři Českého rybářského svazu MO Prahy 1
F) Přístaviště Malostranské lodě - loď Bachsaibling
G) Přístaviště Hergetova cihelna - info stánek, převozní loď Šemík, vodnické hrátky nad hladinou, Voroplavba & Liteboat
H) Přístaviště Platnéřská - Salonní rychloloď Nepomuk, kapela Matylda – písně plavební, vázání lodních uzlů, ukázka rybářského řemesla, loď Fidelio
I) Muzeum Karlova mostu - volný vstup do muzea
J) Klub Lávka - půjčovna šlapadel
K) Půjčovna lodí Slovanka - zdarma zapůjčení pramice
L) Veslařský klub Slavia - den otevřených dveří

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ & HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ
M) kotvící loď Kamina
N) Přístaviště Výtoň – loď Fidelio
O) Rašínovo nábřeží – loď Explorer

Doprovodný program :
(velká písmena značí umístění přístavišť na mapkách)

D) Hippocampus

 • Ukázka potápěčského vybavení
 • Hasičský vůz s termovizí
 • Měření krevních hodnot

Od 10 do 15 hodin

D) Český hydrometeorologický ústav

 • Info stánek ČHMÚ – oddělení hydrologie
 •  Představení funkce limnigrafu Na Františku
 • Předvedení techniky pro měření průtoku + ukázka (možnost vyzkoušení)

Od 10 do 15 hodin

D) Trade Centre Praha, a. s. – Správce pražských náplavek

 • Informační stánek TCP
 • Promenáda obřích ryb

Od 10 do 15 hodin

E) Rybáři Českého rybářského svazu MO Prahy 1

 • Opekání „rybích“ buřtů, jelikož ryby neberou.
 • Ukázka rybářského řemesla na Salónní rychlolodi Nepomuk (H)

Od 10 do 15 hodin

G) Vodnické hrátky nad hladinou
Přístaviště Hergetova cihelna
10:30 – 14:00 h s přestávkami

G) Převozní loď Šemík
Přístaviště Hergetova cihelna
(délka plavby 20 minut)
Od 10 do 15 hodin

G) Voroplavba & Liteboat

 • Ukázka vltavských vorů a říčních a mořských veslic (skifů)
 • Veslování na mořských skifech

Od 10 do 15 hodin

Česká otužilecká unie
U Karlova mostu, 12:00 hodin
otužilecké plavání ve Vltavě

H) Vázání lodních uzlů s kapitánem Mario Juhasem
Salónní rychloloď Nepomuk
(při plavbách)

H) Kapela Matylda – písně plavební

 • Salónní rychloloď Nepomuk

Mezi 10:00 a 15:00 h s přestávkami

 • Dále na lodi Kamina (M)

mezi 20:00 a 22:00 h s přestávkami

I) Muzeum Karlova mostu
Křižovnické náměstí č. 3

 • Od 10 do 15 hodin zdarma otevřeno pro veřejnost
 • Komentované prohlídky v 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 h
 • Promítání filmu o Vltavě

J) Půjčovna šlapadel Klub Lávka
Novotného lávka
Od 10 do 15 hodin

K) Půjčovna lodiček Slovanka
Slovanský ostrov
Zdarma možnost zapůjčit si pramici (nikoliv šlapadlo)
Od 10 do 15 hodin

L) Veslařský klub Slavia

 • Možnost prohlídky loděnice a veslařských lodí pro zájemce
 • Možnost vyzkoušení veslování na veslařském trenažeru
 • Ukázky veslařského sportu
 • Možnost přihlásit se za členy klubu (na aktivní i nezávodní sport)

Od 10 do 15 hodin

Změna programu vyhrazena.